Slovník

 • pagerank
  Page Rank
  07/12/2021
  Google PageRank nebo také jen Page Rank - nástroj ukazující hodnocení stránky z pohledu algoritmů společnosti Google. V minulosti byl Page Rank definován číslem od nuly do deseti s tím, že desítkou byly označeny nejkvalitnější webové stránky. Před několika lety však podpora Toolbaru skončila, což mělo vést k domněnce, že byl ukončen i ...
  Celý článek
 • ymyl
  YMYL
  07/12/2021
  Při studování SEO pojmů můžete narazit na zkratku YMYL. Jedná se o akronym čili o slovo, které je složeno z prvních písmenek několika slov. V tomto případě ze slov Your Money Your Life. Zkratka má za úkol označovat stránky, které (pokud nebudou odborně zpracované) mohou mít negativní dopad na zdraví, štěstí, bezpečnost ...
  Celý článek
 • E.A.T.
  E.A.T.
  07/12/2021
  E.A.T. je zkratkou, respektive akronymem slov Expertise, Authoritativeness a Trustworthiness. Mluvíme o pojmu, kterým Google vyjadřuje 3 nejdůležitější faktory, jež mají vliv na hodnocení webových stránek čili i na jejich pozici ve výsledcích vyhledávání. Těmito faktory jsou: Vysoká úroveň odbornosti Autorita Důvěryhodnost Mluvíme tak o podmínkách vysoce kvalitního obsahu. E.A.T. má vliv na stránky, které spadají do kategorie ...
  Celý článek
 • Backlink
  Backlink
  06/12/2021
  Backlink neboli zpětný odkaz – pojem, se kterým se ve světě SEO setkáváte poměrně často. Jedná se totiž o jeden z nejvážnějších signálů relevantnosti v algoritmu Google. Právě příchozí zpětné odkazy se velkou měrou podílí na tom, jak vysoko se bude webová stránka nacházet ve výsledcích vyhledávání. V praxi nelze dělat SEO, pokud ...
  Celý článek
 • nadpis
  SEO nadpis
  05/12/2021
  SEO nadpis je možná nešťastné spojení, ale má svůj důvod. Žádnému copywriterovi není třeba dlouze představovat nadpis neboli Heading. Jeho úkolem je oddělit obsah do sekcí podle důležitosti. Z pohledu SEO jsou důležité hlavně HTML značky nadpisů, a to H1-H6. Tím nejzásadnějším je nadpis H1, který označuje to nejdůležitější, tím nejméně důležitým je ...
  Celý článek
 • OpenRefine
  OpenRefine
  04/12/2021
  OpenRefine je výkonný nástroj pro práci se surovými daty. Možná ho znáte ještě pod názvem Google Refine, jak se v minulosti jmenoval. Používá se zpravidla k očištění dat či k jejich transformaci. Pracuje se s ním v internetovém prohlížeči, ovšem s daty se pracuje takzvaně lokálně čili na vašem počítači. V současné době je ...
  Celý článek
 • Atribut alt
  Atribut alt
  04/12/2021
  Alternativní text nebo také Alt text, ALT nebo atribut Alt. Ať už textovou součást obrázku znáte pod jakýmkoli názvem, mluvíme o alternativním popisku k fotografiím. Prvek rozšiřuje možnosti obrázku, poskytuje také dodatečné informace internetovým vyhledávačům či čtečkám obrazovek, aby lépe došlo k porozumění obsahu obrázku. Atribut Alt je z pohledu SEO velmi důležitým ...
  Celý článek
 • Responzivní web
  Responzivní web
  03/12/2021
  Co je to responzivní web? Pakliže hovoříme o responzivním webu, mluvíme o webové stránce, která by se měla přizpůsobit velikosti obrazovky uživatele. Jinými slovy by se měl umět přizpůsobit jak stolnímu zařízení v podobě počítače, tak mobilnímu telefonu nebo obrazovce tabletu. Responzivní web zajišťuje úspěch webových stránek V současné době SEO specialisté kladou velký důraz ...
  Celý článek
 • https
  HTTPS
  02/12/2021
  Pokud se pohybujete ve světě webových stránek nebo pokud jednu takovou vlastníte, možná jste už zaslechli o tom, že se doporučuje přejít na HTTPS. Je to teď takové velké téma. To klíčové je však vědět, co to HTTPS vlastně je. Mluvíme o protokolu umožňujícím zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. HTTPS (čili Hypertext Transfer ...
  Celý článek
 • Anchor text
  Anchor text
  02/12/2021
  Co je to anchor text? Pokud mluvíme o anchor textu, mluvíme o skutečnému odkazu, který lidé vidí na stránce. Jedná se o text, na který lze kliknout. Zpravidla je podtržen a zabarven do jiného odstínu (většinou do modrého, pokud není nastaveno jinak). Díky jinému zbarvení se odlišuje od ostatního obsahu, na který kliknout ...
  Celý článek
 • seo servis
  SEO servis
  30/11/2021
  SEO servis a SEOmaty - v současné době se setkáte s hromadou analytických služeb, z nichž řada je dokonce zdarma a z nichž řada nabízí SEO analýzu. Svou kvalitou se však nerovná tomu, co byste získali od zkušeného SEO specialisty nebo co byste správně od SEO servisu měli získat. V podání těchto ...
  Celý článek
 • collabim
  Collabim
  18/02/2021
  Collabim - nejpoužívanější SEO nástroj v celé České republice. Jeho hlavním úkolem je monitorovat pozice klíčových slov ve vyhledávačích, také analyzovat hledanost výrazů a navrhovat klíčová slova či analyzovat URL a PPC kampaně. Může sloužit také k analýze konkurence či k analýze obsahu webové stránky nebo k technickému SEO. Hlavní funkce nástroje Collabim I ...
  Celý článek
 • google search console
  Google Search Console
  18/02/2021
  Co patří mezi nejdůležitější SEO nástroje vůbec? Google Search Console! O důležitosti tohoto nástroje nemůže být pochyb ani sporu. Jedná se o bezplatnou službu, za kterou stojí společnost Google. Jejím úkolem je usnadňovat sledování a správu přítomnosti webové stránky ve výsledcích vyhledávání. S pomocí tohoto SEO nástroje snadno identifikujete problémy, které se ...
  Celý článek
 • vyhledávací algoritmus
  Algoritmus, vyhledávací algoritmus
  18/02/2021
  Algoritmus je pojem používaný především v programování. Mluvíme o složitém počítačovém programu, který využívají internetové vyhledávače k získávání dat a k následujícímu poskytování výsledků k vyhledávacím dotazům. Vyhledávače dnes používají celou řadu algoritmů, které jim dopomůžou zjistit relevanci stránek vůči vyhledávacím frázím. Výsledky se pak nachází v SERPu. Vyhledávací algoritmus je tak nepostradatelným ...
  Celý článek
 • vyhledávač
  Vyhledávač
  18/02/2021
  I když asi každý ví, co je to vyhledávač, jen málokdo dokáže pojem definovat. Jedná se o počítačový systém či program, který umožňuje uživateli zadat jakýkoli vyhledávaný dotaz. Vyhledávače z velkého objemu dat vyberou informace, které jsou v souladu s tímto dotazem, respektive které jsou tou nejvíce relevantní odpovědí na něj. Za vyhledávače ...
  Celý článek