E.A.T.

07/12/2021

E.A.T.

E.A.T. je zkratkou, respektive akronymem slov Expertise, Authoritativeness a Trustworthiness. Mluvíme o pojmu, kterým Google vyjadřuje 3 nejdůležitější faktory, jež mají vliv na hodnocení webových stránek čili i na jejich pozici ve výsledcích vyhledávání. Těmito faktory jsou:

  • Vysoká úroveň odbornosti
  • Autorita
  • Důvěryhodnost

Mluvíme tak o podmínkách vysoce kvalitního obsahu.

E.A.T. má vliv na stránky, které spadají do kategorie YMYL (slovo je tvořené z písmenek několika slov – Your Money Your Life). Sem spadají stránky, které mohou mít negativní dopad na naše zdraví, štěstí a bezpečnost či finanční stabilitu, pakliže budou neodborně zpracovány. Autoři textů putující na tento typ stránek musí klást větší důraz nejen na odbornost obsahu ale také na autoritu a důvěryhodnost textů. Tyto fakta je třeba respektovat při optimalizaci webových stránek pro vyhledávače.

E.A.T Update vydán v roce 2019

V roce 2019 došlo k vydání E.A.T. Update. Tento krok měl za následek to, že došlo k poklesu návštěvnosti na neodborných webech až o padesát procent.

Kvalita hlavního obsahu hraje tu největší roli

O E.A.T. nejvíce informuje kvalita hlavního obsahu. Mluvíme o jednom z nejdůležitějších kritérií pro hodnocení kvality stránky. Aby došlo k vytvoření dostatečně kvalitního textu, jsou zapotřebí nejen odborné znalosti, ale také dostatek času, úsilí a samozřejmě talent, případně dovednost. Texty by měly být věcně přesné. EAT by měli znát tedy také copywriteři.

Kvalitní stránka musí splňovat nejen zásady E.A.T., ale také by neměla postrádat informace o člověku, kdo je za stránku zodpovědný, kdo je tvůrcem obsahu, jenž je zase zodpovědný za textovou stránku, či o odpovídajícím množství MC čili hlavního obsahu včetně titulků.

Nejdůležitějším prvkem E.A.T. je důvěryhodnost

Pakliže bychom měli vypíchnout jeden prvek z E.A.T., který je tím nejdůležitějším, pak je to důvěryhodnost (alespoň z pohledu uživatele či zákazníka). Když se totiž provádí vyhledávání, hledají se jenom informace, kterým se může věřit. Očekává se, že výsledky vyhledávání, které se mu nabídnou, budou toto základní kritérium splňovat.

SEO specialista, který nezná EAT, jako by nebyl a něco zaspal.

 

Článek aktualizován dne: 7.12.2021
Autor článku:
Tomáš Stýskala
SEO specialista a konzultant