Page Rank

07/12/2021

pagerank

Google PageRank nebo také jen Page Rank – nástroj ukazující hodnocení stránky z pohledu algoritmů společnosti Google. V minulosti byl Page Rank definován číslem od nuly do deseti s tím, že desítkou byly označeny nejkvalitnější webové stránky. Před několika lety však podpora Toolbaru skončila, což mělo vést k domněnce, že byl ukončen i tento hodnotící nástroj. Bylo však potvrzeno, že se Page Rank k hodnocení webů stále využívá a že se jedná o jeden z důležitých hodnotících faktorů. Každý SEO nástroj se snaží co nejlépe ohodnotit kvalitu stránky, bohužel Page Rank jak ho známe z minulosti už neexistuje a na druhou stranu bohudík, protože na to číslo se upínalo tolik zbytečné pozornosti často neoprávněně.

Page Rank je matematický vzorec

Page Rank nebo také Google PageRank je ve skutečnosti matematický vzorec, který posuzuje hodnotu stránky tak, že sleduje množství a kvalitu dalších stránek, jež na něj odkazují. Jeho hlavním úkolem je určit, zdali je důležitost webu relativní v internetové síti.

S tímto matematickým vzorcem se přišlo už v roce 1997, kdy byl součástí výzkumného projektu. Už tehdy se zrodil proto, aby zlepšil kvalitu webových vyhledávačů.

Do doby, než se Page Rank zrodil, se stávalo, že výsledky vyhledávání ne vždycky odpovídaly hledanému dotazu. Obsah svou kvalitou neodpovídal požadavkům uživatelů. Proto se pozornost upnula na nástroj, který měl odhalit předpokládanou kvalitu stránky, což vedlo ke vzniku zmiňovaného matematického vzorce.

Zprvu se koncept aplikoval do hodnocení webových stránek a díky své účinnosti funguje dodnes, i když ho Google přestal zobrazovat. Důvodem tohoto kroku bylo hlavně to, že stránky jsou nově posuzovány daleko komplexněji.

Chcete vědět více pojmů ze slovníku? Sledujte: https://www.seokonzult.cz/blog/slovnik/

page rank

Při výpočtu se zohledňují tři faktory

Matematický vzorec je možné popsat složitě, ale také i jednodušeji. Zaměřme na tu snazší definici, při které lze říct, že Google zohledňuje při výpočtu hlavně tři faktory, a to:

  • Množství a kvalitu příchozích odkazů
  • Počet odchozích odkazů na propojovací stránce
  • Page Rank propojovací stránky

Když bude mít stránka 3 dva odkazy, kdy jeden poputuje ze stránky 1 a druhý ze stránky 2, vloží se do algoritmu Page Rank a získá se Page Rank stránky 3.

Existují nástroje na podobném principu

V současné době existuje několik alternativ k Page Ranku. Řada analytických nástrojů v podobě Ahrefs, Majestic nebo MOZ přišly s vlastními algoritmy, které fungují na podobném principu.

Já osobně používám mix několika nástrojů a z každého nástroje mě zajímají jiné ukazatele. Potom fyzicky zkontroluji kvalitu stránky a to mi řekne maximum, co jako SEO specialista dokážu zjistit. Je to dobré zjišťovat, když zvažuji získání zpětného publikace (třeba publikací článků s odkazem) na konkrétní webové stránce a potřebuji vědět, jaký to bude mít přínos, jestli má cenu se tím zabývat.

Článek aktualizován dne: 7.12.2021
Autor článku:
Tomáš Stýskala
SEO specialista a konzultant