Algoritmus, vyhledávací algoritmus

18/02/2021

vyhledávací algoritmus

Algoritmus je pojem používaný především v programování. Mluvíme o složitém počítačovém programu, který využívají internetové vyhledávače k získávání dat a k následujícímu poskytování výsledků k vyhledávacím dotazům. Vyhledávače dnes používají celou řadu algoritmů, které jim dopomůžou zjistit relevanci stránek vůči vyhledávacím frázím. Výsledky se pak nachází v SERPu.

Vyhledávací algoritmus je tak nepostradatelným pomocníkem a pomyslnou pravou rukou vyhledávačů. Vzhledem k tomu, kolik informací se na webové stránce nachází a kolik webových stránek vlastně existuje, by bylo naprosto nemožné určit několik relevantních a adekvátních webů k vyhledávacímu dotazu, jež se následně seskupí do výsledků vyhledávání. Za pomoci algoritmů jsou poskytovány užitečné výsledky během několika zlomků vteřiny.

Hodnotící systémy tvoří i série algoritmů

Součástí hodnotících systémů internetových vyhledávačů je obrovské množství těchto pomocníků. Ti hodnotí několik faktorů, a to včetně užitečnosti stránek, odbornosti zdrojů nebo polohy. V rámci SEO je důležité se na ony faktory zaměřit a nepodcenit je. Algoritmy byly vytvořeny tak, aby čtenáři přinesly to nejlepší, co se na internetu nachází. A zmiňované faktory mu pomohou určit, že vaše webová stránka k tomu nejlepšímu patří.

Hlavní faktory, které hrají roli

Zmiňovanými faktory myslíme například klíčová slova. Aby se webová stránka ukázala na předních příčkách výsledků vyhledávání k hledanému dotazu, jsou zapotřebí klíčová slova, která se vkusně zakomponují do textu. Aby byla použita ta správná slova, je zapotřebí provést analýzu klíčových slov. Jejím úkolem je vyhledat populární klíčová slova, která poté algoritmy pro aktuálnost významně oceňují.

Algoritmy posuzují také užitečnost stránek, proto je důležité zaměřit se na kvalitní a čtenáři přínosný obsah. Vyhledávací algoritmus má za úkol najít ty nejlepší informace, které jsou na internetu k dispozici.

Algoritmus Google

V českém prostředí je nejdůležitější vědět, jak asi funguje algoritmus Google, protože chceme vědět, co lidi hledají, jak hledají a jak těmto hledáním Google přistupuje a podle čeho výsledky řadí. Běžný uživatel nějaké změny (update) algoritmu nepozná, ale každý SEO specialista musí mít přehled, kdy Google vydal nějakou úpravu algoritmu a jelikož Google nesděluje detaily a ani nemůže. Počet proměnných u algoritmu jsou tisíce, každá proměnná má jinou váhu a hlavně se algoritmus pořád učí. Příkladem může být nový algoritmus, který byl od Google nazvaný jako BERT a ovlivnil více než 10% všech dotazů. Bez zkratky se jedná o Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Jedná se o změnu z roku 2019 a od té doby by se dalo vydat desítky stránek toho, co asi ovlivnil a do jaké míry je třeba tyto změny zohlednit v SEO. Jaká byly poslední Google Core Update January, May a December 2020 je tedy na nemalé povídání. Pamětníci znají určitě změny algoritmu Penguin nebo slavnou Pandu.

 

Článek aktualizován dne: 18.2.2021
Autor článku:
Tomáš Stýskala
SEO specialista a konzultant