SEO analýza

Co je SEO analýza a k čemu slouží?

SEO analýza je detailní rozbor webových stránek a to on-page i off-page faktorů. Analýza vykládá základní i specifické nedostatky webu, které brání účinné optimalizaci pro vyhledávače, navrhuje jejich zlepšení a SEO strategii.

 • analýza klíčových slov
 • analýza pozic klíčových slov ve vyhledávačích
 • analýza struktury webu, nadpisů, titulků a popisů
 • analýza obsahu webu, provázanosti podstránek
 • analýza odkazového profilu webové stránky
 • analýza technické stránky webu a zdrojového kódu
 • analýza návštěvnosti
 • analýza použitelnosti
 • analýza konkurence
 • tvorba SEO strategie

Výklad pojmů:

 1. Analýza klíčových slov – představuje tvorbu seznamu klíčových slov, které jsou strategické pro webovou stránku a její dohledatelnost v přirozeném vyhledávání.
 2. Analýza pozic klíčových slov ve vyhledávání – zde dochází k zjišťování aktuálních pozic klíčových slov ve vyhledávači seznam.cz a google.cz.
 3. Analýza struktury webu, nadpisů, titulku a popisů – analyzuje strukturu webové stránky, nadpisů H1, H2, H3 a dalších, meta tagy a navrhuje jejich zlepšení.
 4. Analýza obsahu webu, provázanosti podstránek – zjišťuje hustotu klíčových slov pro jednotlivé podstránky, nedostatky v obsahu a interního prolinkování napříč webem.
 5. Analýza odkazového profilu webové stránky – jedná se o analýzu off-page faktorů, tedy zpětných odkazů, které vedou na webovou stránku a jednotlivé části webu. Odhalí nedostatky a navrhuje zlepšení.
 6. Analýza technické stránky webu a zdrojového kódu – analýza rychlosti načítaní webové stránky, rozbor zdrojového kódu od CSS stylů až po kontrolu html chyb
 7. Analýza návštěvnosti – zjistím, kde jsou největší rezervy zdrojů návštěvnost, zkontroluji nastavení Google Analytics a projdu si všechny informace, abych měl dokonalý přehled o návštěvnosti a chování uživatelů
 8. Analýza použitelnosti – jedná se o základní ověření, jestli webové stránka vyhovuje obyklému uživatelskému používání, odhlaje nedostatky a navrhuje postupy, aby byly stránky více efektivní.
 9. Analýza konkurence – vybereme několik úspěšných konkurenčních webových stránek, které budeme analyzovat a hledat příčiny, proč jsou úspěšnější ve vyhledávačích a budeme hledat inspiraci pro budoucí optimalizaci webové stránky.
 10. Tvorba SEO strategie – vychází z výše uvedených kroků SEO analýzy, kdy se stanoví strategie vedení internetového marketingu.
 11. SEO specialista – tvůrce SEO analýzy, specialista na technické SEO, konzultant a optimalizátor webových stránek pro vyhledávače.

Jaké nástroje používám pro SEO analýzu?