Jak získat zpětné odkazy?

12/12/2014

Získání zpětných odkazů

K získání zpětných odkazů existuje několik způsobů. Některé jsou více efektivní, jiné méně, ale zato jejich získání je snadnější. Rozebereme způsoby, zhodnotíme jejich výhody a nevýhody. Zároveň pamatujte na pravidla anchor textu, podle kterých se sestavují odkazy na naše stránky.

Registrace do katalogů – jedná se pravděpodobně o nejjednodušší způsob získání zpětného odkazu. Bohužel se však často jedná o nejnižší kvalitu odkazu. Do většiny katalogů lze stránky registrovat zdarma, případně za výměnu zpětného odkazu (někdy za tuto výměnu získáte nějaké zvýraznění) nebo drobného poplatku za registraci. Rozhodně nevybírejte služby jako registrace do 100 nebo 200 katalogů a podobně, protože z 99% tyto katalogy nebudou mít žádnou váhu, ale to 1% může být zajímavé, proto vybírejte obezřetně.

Co je při registraci důležité

Při registraci do katalogu je důležité umístit do titulku nejdůležitější klíčová slova, pokud to ovšem katalog umožňuje. Dále zachytit nejdůležitější informace a logicky umístit i vhodná klíčová slova v tzv. krátkém popisu. Poté zalistovat i odkazy na další podstránky nebo rubriky s tematickým popisem a titulkem, pokud to tedy katalog umožňuje.

Nezapomeňte uchovat si odkaz a login s heslem pro budoucí editaci. Registrované popisy a titulky obměňujte, vyhledávače mají rádi pestrost.

Jak dál získat zpětné odkazy?

Technik, jak získat zpětných odkazů je podle Zdeňka Dvořáka více než 60. Od různých forem sponzoringu, spolupráce z blogery, získaní odkazu od partnera nebo dodavatele až po publikaci PR článků v magazínu. Otázkou však zůstává, jak vynaložit čas efektivně a získat odkaz v rozumném čase nebo za použití minimálních finančních prostředků? Přece jen získat odkaz od dodavatele nemusí vyjít, třeba až u toho 5tého, musíte se připomínat nebo třeba platit magazínu, aby článek publikovali. Neexistuje univerzální postup, proto je dobré vždy využít specialistu na linkbuilding nebo SEO specialistu, který tyto techniky ovládá. Má ověřené postupy, procesy i know how, aby získal takové zpětné odkazy, které pomohou webové stránce v rámci optimalizace.

Článek aktualizován dne 21.6.2019 (především druhá část)