Co je to copywriting?

14/02/2016

co je copywriting

Jedná o psaní čtivých, poutavých textů, které mají za úkol příjemnou a nenásilnou formou prodat nějaké zboží nebo službu. V podstatě každý, kdo potřebuje nějaký text a nedokáže si s jeho tvorbou poradit sám, hledá copywritera. Člověka, který dokáže sepsat dobrý text na míru požadavků zákazníka.

Zajímavý obsah a důvěryhodnost

Text od dobrého copywritera by měl splňovat celou řadu kritérií. Úplně základním požadavkem je gramatická a stylistická správnost. Dále by mělo jít o unikátní text, který svému čtenáři přinese něco nového a zajímavého. Nebude jenom opakováním už známých faktů, ale nasměruje čtenáře i někam dál.  Podnítí v něm chuť zajímat se o danou problematiku.

Obsah článku by měl být nabitý zajímavými informacemi, který je třeba líčit v pozitivním duchu. Musí ve čtenáři nenásilně vzbudit pocit důvěry. Podstatné je, aby byl dostatečně přesvědčivý a navedl čtenáře k zájmu o zboží a službu.

Služba výrobku a propagaci

Dobrý copywriter nesmí postrádat cit pro jazyk. Nejde jenom o to napsat všechno gramaticky správně. Nadstavbou je živý šťavnatý text, který čtenáře na první pohled strhne a už ho nepustí. Musí chápat, že je rozdíl psát článek, který má prodat nejnovější model mobilního telefonu mladým lidem kolem dvaceti let a konzervativní tlačítkový přístroj pro seniory.

Neměly by mu chybět psychologické schopnosti, aby dokázal vytvořit svým textem ve čtenáři emoce a tím ho pobídnout ke koupi. Zároveň je potřeba, aby věděl co je to SEO a dokázal tomu svůj text přizpůsobit.

Prodej je samozřejmě alfou a omegou jeho činnosti. Je sice hezké, když dokáže sepsat básnicky laděný text, ale takový výsledek není k ničemu, když zboží nedokáže prodat zákazníkům. Copywriting je především službou výrobku, osobě, nebo čemukoli, co propaguje. V žádném případě nesmí být exhibicí svého autora.