SEO analýza

Co je SEO analýza a k čemu slouží?

SEO analýza je detailní rozbor webových stránek a to on-page i off-page faktorů. Analýza vykládá základní i specifické nedostatky webu, které brání účinné optimalizaci pro vyhledávače, navrhuje jejich zlepšení a SEO strategii.

 • analýza klíčových slov
 • analýza pozic klíčových slov ve vyhledávačích
 • analýza struktury webu, nadpisů, titulků a popisů
 • analýza obsahu webu, provázanosti podstránek
 • analýza odkazového profilu webové stránky
 • analýza technické stránky webu a zdrojového kódu
 • analýza návštěvnosti
 • analýza použitelnosti
 • analýza konkurence
 • tvorba SEO strategie

Výklad pojmů:

 1. Analýza klíčových slov – představuje tvorbu seznamu klíčových slov, které jsou strategické pro webovou stránku a její dohledatelnost v přirozeném vyhledávání.
 2. Analýza pozic klíčových slov ve vyhledávání – zde dochází k zjišťování aktuálních pozic klíčových slov ve vyhledávači seznam.cz a google.cz.
 3. Analýza struktury webu, nadpisů, titulku a popisů – analyzuje strukturu webové stránky, nadpisů H1, H2, H3 a dalších, meta tagy a navrhuje jejich zlepšení.
 4. Analýza obsahu webu, provázanosti podstránek – zjišťuje hustotu klíčových slov pro jednotlivé podstránky, nedostatky v obsahu a interního prolinkování napříč webem.
 5. Analýza odkazového profilu webové stránky – jedná se o analýzu off-page faktorů, tedy zpětných odkazů, které vedou na webovou stránku a jednotlivé části webu. Odhalí nedostatky a navrhuje zlepšení.
 6. Analýza technické stránky webu a zdrojového kódu – analýza rychlosti načítaní webové stránky, rozbor zdrojového kódu od CSS stylů až po kontrolu html chyb
 7. Analýza návštěvnosti – zjistím, kde jsou největší rezervy zdrojů návštěvnost, zkontroluji nastavení Google Analytics a projdu si všechny informace, abych měl dokonalý přehled o návštěvnosti a chování uživatelů
 8. Analýza použitelnosti – jedná se o základní ověření, jestli webové stránka vyhovuje obyklému uživatelskému používání, odhlaje nedostatky a navrhuje postupy, aby byly stránky více efektivní.
 9. Analýza konkurence – vybereme několik úspěšných konkurenčních webových stránek, které budeme analyzovat a hledat příčiny, proč jsou úspěšnější ve vyhledávačích a budeme hledat inspiraci pro budoucí optimalizaci webové stránky.
 10. Tvorba SEO strategie – vychází z výše uvedených kroků SEO analýzy, kdy se stanoví strategie vedení internetového marketingu.
 11. SEO specialista – tvůrce SEO analýzy, specialista na technické SEO, konzultant a optimalizátor webových stránek pro vyhledávače.

Jaký je rozdíl mezi SEO analýzou a analýzou klíčových slov?

SEO analýza se zaměřuje na komplexní audit webu a jedna z důležitou částí je právě analýza klíčových slov. Je to tedy jen dílčí část, ale dá se říci, že ta nejdůležitější. Pro návrh SEO strategie je analýza klíčových slov zásadní. Některá krabicová řešení webů (webnode) nebo eshopů (shoptet), jsou často technicky dost dobře vyřešená – hlavně například zmiňovaný Shoptet, kde se na vývoji podílí přední SEO specialisté, tak pozornost by měla být právě věnována nejvíce klíčovým slovům, protože technických chyb a rezerv mají takové řešení minimum.

Jaké nástroje používám pro SEO analýzu?

Jaké jsou nejčastější dotazy na SEO analýzu?

 1. Jak vypadá SEO analýza? Každá vytvořená SEO analýza webových stránek je doslova unikátní umělecké dílo, protože analýzu zaměřím na ty nejdůležitější oblasti, ke které má sloužit. Základem je samozřejmě analýza klíčových slov, pokračuje se on-page a off-page faktory. Nejlepší je, když ukážu několik typů SEO analýzy na konkrétní projekty a uvidíte, jak je praktický použitelná. Například přes Google Meet.
 2. Může být výstupem jen analýza klíčových slov? Určitě. Rád vytvořím detailní analýzu klíčových slov, kde budete přesně vědět, jakou konkrétní cílovou stránku budete optimalizovat na která klíčová slova a to včetně údajů o měsíční hledanosti a aktuální dosažené pozici. Copywriter, SEO specialista či tvůrce obsahu bude přesně vědět, co má dělat. Navíc struktura bude barevně označena a bude jasné, co je hlavní kategorie, co podkategorie, co parametrická podkategorie.
 3. Můžete udělat revizi logické struktury webu? Ano, tato revize je zpravidla součástí analýzy klíčových slov, protože budu přesně vědět, jakou kategorii jste nevhodně nazvali nebo která podkategorie zcela chybí. Navíc vytvořím i doporučení na blogové články v rámci content strategie.
 4. Jaká je cena a termín dodání SEO analýzy? Cena samotné analýzy klíčových slov je individuální, protože někdy se děla ve fázi přípravy webové stránky, někdy už hotové stránky a záleží na velikosti. Je rozdíl mít vizitku firmy formou webu s nabídkou 3 služeb nebo se bude jednat o velký eshop, kde je 350 kategorií a různé filtrace. Termín dodání je zpravidla 2 – 4 týdny podle velikosti analýzy.
 5. Kdo bude realizovat SEO analýzu? Analýzu budu realizovat od A do Z já, tedy přímo SEO specialista Tomáš Stýskala a budu za tuto analýzu ručit svým dobrým jménem, které jsem si vybudoval na základě bohatých referencích a zkušeností za 14 let v oboru SEO.

Kontaktujte mě na info@seokonzult.cz nebo tel. 774 390 488

Autor článku: Tomáš Stýskala