fbpx

SEO slovník

Vypracoval jsem pro vás SEO slovník, který představuje seznam všech důležitých pojmů, které souvisí s oborem SEO nebo můžete při práci na SEO narazit. Optimalizace webových stránek pro vyhledávače je složitý obor a orientovat se ve všech slovech není jednoduché, ale ve skutečnosti jsou tyto pojmy často použitelné i pro jiné marketéry nebo webdesignéry. Jedná se o obecné pojmy, které jsou volně dostupné, které jsem se často snažil přepsat, aby se to dalo lépe pochopit. SEO slovník:

AdSense

Ad Sense je služba, za pomocí které Google zprostředkovává reklamu. Umožní vlastníkům webových stránek a jejím provozovatelům zobrazovat relevantní reklamy z reklamního systému Google AsWords na svých stránkách. Jestliže návštěvník na zobrazenou reklamu klikne, inzerent reklamy dostane provizi. AdSense sám vybírá reklamy, které budou na stránkách umístěny, takovým způsobem, aby co nejvíce odpovídaly obsahu stránky, na kterém se nacházejí.

AdWords (nyní Google Ads)

Službu Adwords poskytuje Google. Součástí služby je cílená PPC reklama, za kterou se platí pouze tehdy, klikne-li na ni uživatel.

Google Ads

Google Ads

Ajax

Ajax je zkratka, která pochází z anglických slov Asychronous JavaScript and XML. Pod názvem ajax se skrývá obecné označení pro technologii vývoje interaktivních webových aplikací. Ty dokáží měnit svůj obsah, aniž by došlo k znovunačítání stránek. To s pomocí JavaScriptu. Díky tomu poskytují návštěvníkům mnohem příjemnější uživatelské prostředí na rozdíl od klasických webových aplikací. Ajax se může použít v mnoha směrech. Může fungovat jako našeptávač,  Ajax ankety a další aplikace, které zkrátí práci. Ajax umožňuje uživateli větší plynulost práce.

Ajax má i své nevýhody. Při špatném použití snižují použitelnost stránek. Proto se musí použití ajax aplikace pořádně promyslet a důkladně otestovat před jeho ostrým použitím. Ajax znemožňuje použití tlačítka Zpět v prohlížeči. Toto představuje největší problém Ajaxu.

Alexa rank

Alexa je internetový vyhledávač. Alexa Rank hodnotí doménu pomocí sledování návštěvnosti stránek uživateli, kteří mají nainstalovaných Alexa toolbar. Menší Alexa rank znamená, že daný web navštívilo velké množství návštěvníků. Tedy čím menší, tím lepší. Hodnoty tohoto ranku se pohybují okolo 10 000 000 – 1. Nicméně reprezentativnost Alexa ranku je celkem kritizována, kvůli geografickému rozložení uživatelů, kteří mají nainstalovanou danou lištu.

ALT

K jakémukoliv obrázku na webových stránkách je možné dodat alternativní popis. Přidaný popisek neboli alt tag v HTML kódu, napomáhá vyhledávačům vypátrat, co se na obrázku nachází. Tento popisek má taktéž vliv na optimalizaci pro vyhledávače. Alt tag je možné doplnit v administraci stránek či také přímo do zdrojového kódu.

Anchor text

Achor text je text příslušného odkazu, který je viditelný uživateli, a na kterou uživatel následně kliká pro přechod na jinou stránku. Většinou bývá anchor text podtržený nebo jinak zvýrazněný. Klíčová slova nacházející se v anchor textu zvyšují hodnocení stránky vyhledávači.

Autorship (Autorství)

Autorství na Google umožňuje autorům prokazovat autoroství jejich textů. Google na základě Google+ umožní autorům, aby se ve výsledcích vyhledávání prezentovali. Svůj vlastní personální brand si musí budovat i autoři. Jak to funguje? Pokud si to autor přeje, je jeho nově napsaný článek spojen s jeho profilem na Google+. Následně se ve výsledcích vyhledávání zjevuje fotografie autora, odkaz na jeho profil na Google+.

Co je účel autorství? Neviditelný důsledek je vznik Author Ranku, který představuje další faktor hodnocení stránek Googlem, a tedy jejich snadnější řazení ve výsledcích vyhledávání. Čím lépe je hodnocený samotný autor, tím lépe jsou hodnocené jeho stránky nebo články. Pomocí Author Ranku může Google lépe hodnotit kvalitu obsahu a dalším důvodem je přilákat více uživatelů na svou sociální síť Google+.

Pokud chcete mít Google Autorství nastavené musí Google+ profil mít fotografii s rozeznatelným obličejem. Autorovo jméno na určitých stránkách se musí shodovat se jménem na Google+. Propojit autorství je možné pomocí ověření meilu nebo pomocí vložení odkazu na každou jednotlivou stránku webu.

Backlink (zpětný odkaz)

Zpětný odkaz (backling, inbound link) je odkaz mířící z jednoho webu na web jiný. Hlavní úkolem na web přivést návštěvníky. Své místo mají zpětné odkazy i v SEO. Vyhledávače podle kvality (příbuznosti tématu mezi weby) a počtu zpětných odkazů hodnotí kvalitu webové stránky. Mimo samotného textu zpětného odkazu, je také důležité jeho stáří, umístění, tedy okolní text odkazu či hodnocení dané stránky, na které se odkaz nachází. Zpětné odkazy se mohou získávat výměnou odkazů, registrací do katalogů nebo nákupem placených odkazů.

Ban (Blacklist, Černá listina, penalizace)

Je to situace, kdy se určitá webová stránka, webové stránky a v některých případech i celý web, byl vyhledávačem potrestán a vymazán z výsledků vyhledávání. Obvykle se tak děje kvůli nekalým praktikám webů a pro Black Hat SEO. Názvem Black Hat SEO se označují praktiky optimalizace webů, které porušují pravidla provozu vyhledávačů (zakázané SEO techniky). Tvůrci webu chtějí nastavit webové stránky tak, aby vyhledávacího robota zmátli, a on je ve výsledcích vyhledávání umístil na předních příčkách.

Banner

Banner je druh internetové reklamy, který už využil asi každý. V nejčastější podobě se nachází v obdélníkovém tvaru, obsahuje obrázek, trochu textu, případně animaci či interaktivní grafiku. Banner může být jakékoliv velikost, být statický i pohyblivý. Banner povětšinou prezentuje nějaké zboží, služby či značku.

V současné době s bannery souvisí i bannerová slepota. Průzkumy ukázaly, že uživatelé internetu bannery často přehlížejí a nevěnují jim žádnou pozornost. Je to z toho důvodu, že bannery se nacházejí téměř na každé stránce a uživatelé svou pozornost věnují zajímavějším a pro ně podstatnější věcem.

Black Hat SEO

Názvem Black Hat SEO se označují praktiky optimalizace webů, které porušují pravidla provozu vyhledávačů (zakázané SEO techniky). Tvůrci webu chtějí nastavit webové stránky tak, aby vyhledávacího robota zmátli, a on je ve výsledcích vyhledávání umístil na předních příčkách. Pokud se rozhodnete tyto zakázané SEO techniky praktikovat, nezapomeňte, že můžete být potrestáni vyhledávači, a to vymazáním z výsledků vyhledávání na čas nebo natrvalo. Pod zakázanými technikami si lze představit kupříkladu spamování klíčovými slovy, tvorba neviditelného obsahu a další.

Bouncerate (míra opuštění)

Míra okamžitého opuštění představuje procentuální hodnotu návštěv, při kterých návštěvník opustil web přímo ze vstupní stránky, a to bez jakékoliv interakce s danou stránkou. Na vysokou hodnotu tohoto faktoru má vliv několik ukazatelů. Může jím být nevhodný design, nedostatek informací. Cílem vlastníka webu je snižovat % míry opuštění, tak aby mohl na svém webu zvyšovat prodej reklamy nebo prodávat produkty zákazníkům. Jaká je vhodná míra opuštění nižší než 15 % – 20 % je výborná, mezi 21 % – 30 % je chvalitebná. Vyšší než 80 % je míra opuštění velmi špatná. Nicméně toto hodnocení neplatí všude a vždy. Jsou segmenty, kdy je míra opuštění 80 % – 90 % a je to v pořádku.

Cloaking (Maskování)

Cloaking je možné přeložit jako zahalování nebo maskování. Jedná se o blach hat SEO techniku, která nabízí vyhledávačům odlišný obsah než návštěvníkům webu. Typickým příkladem této techniky jsou stránky s velkým obsahem automaticky generovaného textu, který není viděn návštěvníky. Kdysi se využívala technika použití stejné barvy písma jako má barva pozadí webových stránek. Často nebývala vidět jen ta část textu, která obsahovala vysokou koncentraci klíčových slov.

Copywriting

Copywriting představuje činnosti, jejíž hlavní funkční je tvorba poutavých a čtivých textů, které mají za cíl prodávat produkty, služby nebo propagovat značku či firmu. Osoba, která texty vytváří, se nazývá copywriter. Je to textař a hlavně kreativce.

Copywriting má několik pravidel, kterých se copywriter musí držet. Jedná se o:

 • stylistická a gramatická správnost
 • unikátnost a přínos pro čtenáře
 • obsah důležitých informací
 • pozitivní nádech
 • důvěryhodnost
 • přesvědčivost
 • čtivost

U web copywritingu je hlavní mít na mysli, že návštěvníci stránky nečtou, ale skenují je očima a hledají potřebné informace. Webové texty musí být formátované, pro lepší přehlednost, mít zvýrazněná klíčová slova, viditelné nadpisy a hlavně by měl být přehledný.

SEO copywriting

Při SEO copywritingu dochází ke spojení SEO a copywritingu. Při těchto aktivitách dochází k optimalizaci textu, který se nachází na webových stránkách a soustředí se zejména na souhrnnou kvalitu obsahu webu. SEO copywriting udržuje obsah na webu unikátní, aktuální a především zajímavý pro čtenáře.

CPA (Cost Per Acquistion / Action)

CPA je způsob platby za internetovou reklamu. Reklama je zadavatelem zaplacena až poté, co návštěvník uskuteční určitou akci. Může jít například o registraci, odběr novinek, objednávku zboží, stažení programu, vyplnění formuláře, ankety a jiné.

Cena za získání (zákazníka, mailové adresy, předplatitele, atd) nebo za aktivitu. Součást případného ROI (návratnost investic) modelu pro vyhodnocování SEO či reklamy na Internetu.

CPC (Cost Per Click)

CPC představuje platbu reklamy za proklik. Zadavatel reklamy platí jen v případě, pokud návštěvník klikne na zobrazenou reklamu. Tím je zaručen přehled nad výdaji a vyšší efektivnosti reklamní kampaně. Dále se také můžete setkat s pojmem max. CPC, což znamená maximální cena za proklik. Jedná se o cenu, kterou je vlastník webu ochoten zaplatit za přivedení jednoho návštěvníka na své webovky.

CPM (Cost Per Mile, Cost Per Thousand)

CPM představuje cenu za tisíc zobrazení reklamy. Je často využívána například u bannerové reklamy.

CTR (Click Through Rate, Míra prokliku)

CTR znamená v češtině míra prokliku. Představuje poměr mezi počtem kliknutí na příslušnou reklamu (tedy prokliky) a celkovým množstvím zobrazení dané reklamy. Tento pojem nalezneme zejména u internetové inzerce, kdy pomocí tohoto vzorce zjistíme, přibližnou efektivitu dané reklamy.

CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100

Obvykle CTR záleží na umístění reklamy. Pokud se reklama nachází na vyšších pozicích stránky, CTR je povětšinou vyšší. Na CTR má vliv také konkrétní vzhled reklamy.

CSS – kaskádové styly

CSS neboli kaskádové styly patří v dnešní době neodmyslitelně k webovým stránkám. Už od počátku Internetu se uživatelé snažili nějak formátovat HTML dokumenty. Jelikož prostý černý text na bílém podkladu nebyl tak zajímavý. Za tímto účelem v roce 1997 vznikly CSS (Cascading Style Sheets) – kaskádové styly. Jde vlastně o kolekci metod, kterými upravujeme grafickou podobu stránek.

Funguje to poměrně jednoduše. Bohužel i tak CSS mnoho lidí nerozumí a asi nikdy neporozumí. Základem všeho je HTML (HyperTextMarkupLanguage) neboli značkovací jazyk pro hypertext. Tento jazyk je jedním z jazyků, které se využívají při vytváření stránek v systému WorldWide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.

Pokud si vytvoříme stránku v HTML bez použití CSS, dostaneme prostou stránku bez barev, velikostí písma, formátu písmo a jiných doplňkových prvků, které by lahodily našemu oku a samotnému vnímání veškerých dokumentů. I knihy a časopisy musejí mít nějakou úpravu, aby čtenáře zaujaly, a zároveň jsme se v textu orientovali.

CSS optimalizaci pro fulltextové vyhledávače CSS neovlivňuje, jelikož fulltextový robot si stylových značek nevšímá. Ale co nám CSS může ovlivnit je podoba našich stránek v různých internetových prohlížečích. Pokud si nedáme pozor a stránky netestujeme ve všech prohlížečích, může se stát, že v některých prohlížečích se nám stránka zobrazí špatně. To pak může mít za následek ztrátu uživatele, zkrácení doby strávené na stránce nebo opuštění konverzního trychtýře. Takže doporučujeme všem, aby si stránky otestovali ve všech používaných prohlížečích.

Doorwaypage

Doorway page česky přeloženo jako stránka přede dveřmi patří do nekalých technik, které mají za cíl oklamat vyhledávače. Je to stránka, která byla vytvořena jen za účelem zaujetí robotů.  Proto by se tato stránka měla umístit na vysokých pozicích ve výsledcích vyhledávání. Doorway page se velmi podobá podvodu cloaking. Nicméně tato stránka neumožňuje plnit marketingový účel ve smyslu prodávat výrobky, proto je automaticky přesměrována na jinou stránku, tedy stránku cílovou. Tato technika manipuluje s výsledky vyhledávání a jedná se o podvodnou techniku, která není kladně hodnocena vyhledávači. Proto pokud ji objeví, hrozí tvůrcům penalizace a smazání z výsledů vyhledávání.

Duplicitní obsah

Duplicitní obsah je takový, jestliže více URL adres má totožná obsah nebo velmi podobný. Internetové vyhledávače nemají zájem zobrazovat informace, které se nacházejí na vícero stránkách. To má za následek, že některá z webových stránek je z výsledků vyhledávání odstraněna. Jestli vlastníte několik domén a všechny jsou nasměrované na jeden totožný web, může vzniknout duplicitní obsah. V tomto případě je mnohem lepší využít přesměrování.

Duplicitní obsah není považován za zakázanou SEO techniku, tak nehrozí penalizace. Avšak stává se, že vyhledávač odstraní ve výsledcích vyhledávání všechny stránky se stejným obsahem.

Fulltextový robot

Crawler neboli fulltextový robot je automatický program procházející celý web. Při procházení webu sbírá údaje o webu a vkládá je do své databáze, ve které provádí indexová shromážděného obsahu. Roboti fulltextových vyhledávačů prochází odkazy ze stránek na ty další, a tím postupně projdou celý world wide web. Pro rychlejší prohledávání jednotlivých odkazů na web, roboti procházejí odkazy webu jen do 2. úrovně. Při tvorbě linkbuildingu je nutné vytvářet odkazy nejen na hlavní stránku, ale i na ostatní podstránky.

Fulltextový vyhledávač

Fulltextový vyhledávač je internetová aplikace, pomocí které uživatel nalezne na internetu webové stránky, obsahující požadované informace. Mezi hlavní české fulltextové vyhledávače patří Google a Seznam.

Fulltextový vyhledávač si také lze představit jako velikou databázi obsahu webových stránek. Denně tento server posílá své roboty vyhledávat nové stránky. Takže, abychom to pochopili. Tento robot otevírá jednu stránku za druhou a na každé se podívá na odkaz, který najde a pak všechny tyto informace uloží do databáze. Pak když se zadá nějaké slovo do tohoto vyhledávače, najde nejvhodnější stránky k zadanému výrazu.

fulltextový vyhledávač

fulltextový vyhledávač

Indexování

Když něco hledáte na internetu, doslova nehledáte na něm, ale v určité databázi, kterou aktuálně vyhledávač používá. Vyhledávač vyhledává v tzv. indexu. Index představuje soubor informací, které vyhledávače znají, chtějí a hodlají zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Index tedy není souhrn všechno, co se ve skutečnosti na internetu nachází. Indexace webu představuje nalezení jednotlivých stránek webu a následné rozhodnutí o tom, jak s danou informaci naložení a jak ji uloží do indexu. Ne vždy se poštěstí uložit všechny stránky webu. Povětšinou to trvá delší dobu. Mezi hlavní důvody patří to, že vyhledávač informaci na webu nenajde nebo ji nechce do indexu zařadit. Může nastat situace, kdy na danou webovou stránku nevedou žádné odkazy nebo je tak schovaná, že si ji vyhledávač nenajde.

Geotargeting

Geotargeting představuje metodu přibližného vymezení geolokace (rozdělení dle určitého regionu/kraje/města/PSČ, fimry, IP adresy) uživatelů. Uživatelům z různých krajů jsou posléze předkládané odlišné informace a sdělení v závislosti na místě, kde se nacházejí. Pomocí geotargetingu  se může celá reklamní kampaň zaměřit přímo na určité návštěvníky dané oblasti nebo země. Moderní technologie umožňují znát přesné informace o příchozích návštěvnících a je snadné zjistit, z jaké oblasti jsou. Nejčastěji to bývá pomocí IP adresy poskytovatele internetu.

Google Analytics

Google Analytics je statistický program poskytovaný Googlem. Uživatelům, kteří se registrují, umožňuje si vložit do vlastních stránek měřící kód, pomocí kterého pak může uživatel zhlédnout důležité statistiky stránek a různé ukazatele, které jsou pro analýzu návštěvnosti důležité. Nástroj je zdarma. Bohužel, ne všem uživatelům Google Analytics vyhovuje. Znáte to, nikdy se nezavděčíte všem. Google Analytics umožňuje sledovat jak aktuální, tak historickou návštěvnost, chování uživatelů, jejich vlastnosti, konverze, prodeje, odkud uživatelé přišli, jakou dobu strávili na jaké stránce. GA je nejpoužívanější nástroj v této oblasti služeb.

Google Tag Manager (GTM)

Google Tag manager (GTM) je systém pro správu měřicích kódů, který je zdarma a poskytuje jej Google. GTM usnadňuje správu jednotlivých analytických kódů, tak že není zapotřebí zásah programátorů.  Pomocí GTM je možné vkládat kód Google Analytics, remarketingové kódy, kódy nástrojů pro měření clickstream analýzy, vlastní obrázky a HTML kód, teplotní mapy, konverzní kódy pro zbožové vyhledávače a další.

Struktura GTM

Představte si krabičku, do které vkládáte jednotlivé měřící kódy. To jsou kontejnery. Na jednom účtu může být několik kontejnerů. Konterjner představuje JavaScriptový kód, který se vkládá do kódu webové stránky. Každý jednotlivý kontejner má svůj vlastní JavaScriptový kód. Také lze využí jeden kontejner pro více webů. Jednotlivé měřicí kódy v kontejneru nesnižují rychlost načítání samotné stránky, díky  asynchronnímu načítání.

Díky makru, lze v GTM zachovat určitou informaci a dále s ní pracovat. Každé makro má své vlastní pojmenování a hodnotu. Existuje deset druhů maker.

 • Proměnná JavaScriptu – jméno proměnné, kterou uvedeme při vytváření se bere jako hodnota
 • proměnná v datové vrstvě – GTM bere takovou hodnotu proměnné z datové vrstvy, jejíž jméno zadáváme
 • Konstantní řetězec – řetězec, který zadáme při tvorbě makra se bere jako hodnota
 • Text v DOM stromu – hodnota DOM elementu na základě vloženého ID
 • atribut v DOM stromu – velikost DOM atributu podle vloženého ID a atributu
 • URL – URL adresa aktuální stránky
 • vlastní událost – hodnoty, které se odvíjejí od uživatelských akcí
 • náhodné číslo – hodnota je náhodné číslo
 • vlastní cookies – velikost je první z hodnot vlastní cooke dle vloženého názvu
 • HTTP referrer – hodnotou je HTTP adresa předchozího dokumentu

GTM má i své nevýhody, mezi které patří to, že všechny vlastněné měřící kódy jsou svěřeny Googlu. Jestli se někdo úmyslně nabourá do účtu GTM může způsobit velké škody. Pouhým pohledem do kódu webu nevypátráte, zda je na web daný měřicí kód vložen.

Gray Hat Seo

Gray hat seo  představuje summarizaci technik, kterou jsou takzvaně nahraně tolerance. Jejich základním pravidlem je, že co není výslovně zakázané, je dovolené. Svým způsobem tyto techniky využívá většina osob z oboru SEO, protože vyhledávače požadují jen přirozený vývoj a jakýmikoliv technikami je tato přirozenost narušena. Mezi Gray Hat SEO techniky patří kupříkladu hustota klíčový slov, která je poměrně běžná. Linkbuilding, kdy většina forem je považována za Gray Hat techniky. Dále zde patří obnovování obsahu na smazaných doménách nebo tvorba mikrostránek (minisites).

HTML (HyperTextMarkupLanguage)

HTML je značkovací jazky pro hypertext. Jedná se o hlavní jazyk pro tvorbu stránek v systému World Wibe Web, jež publikuje dokumenty na internetu.

Hyperlink (odkaz, link)

Hyperlink představuje odkaz na nějakou URL adresu. Odkaz může být v podobě buď nějakého obrázku nebo textu, na který po najetí myší a kliknut se uživatel dostane na jinou stránku. Hyperlink může odkazovat na celý dokument nebo jen na jeho specifickou část. Text obsahující hyperlinky se nazývá hypertext. Základní podstatou webu jsou hypertextové odkazy na jiné stránky či dokumenty. Hypertext lze i nazvat jak provázání dokumentů pomocí odkazů.

Inbound marketing (Příchozí marketing)

Inbound marketing také nazýváme příchozí marketing nebo marketing neplacený.  Pod všemi těmito názvy si lze představit sociální sítě, online PR, vyhledáváče a jejich optimalizace. Jde o to, že těmto stránkám, na kterých vás uživatel najde, neplatíte. Investujete zde pouze svůj čas a znalosti. Do inbound marketingu mohou patřit i zápisy do firemních katalogů, vyhledávače zboží, videoservery nebo blogy.

Indexace

Kdykoliv hledáte něco na internetu, nehledáte to doslova na internetu, ale vyhledávač hledá ve svých databázích, které se nazývají index. Index nepředstavuje vše, co se na internetu vyskytuje, ale jsou zde jen ty stránky a informace, které vyhledávač zná a má uložené a chce je zobrazovat. Indexace je potom proces nalezení jednotlivých stránek webu a rozhodnutí vyhledávače, jak danou informaci uloží do svého indexu (databáze). Ne pokaždé se to podaří na první pokus v celém rozsahu webových stránek.

Internetový Katalog (Catalog, Adresář, Directory)

Internetový katalog představuje ručně kontrolovaný katalogový systém stránek na internetu. Jde o předchůdce současných vyhledávačů. Katalogy můžete nalézt na internetu i v dnešní době a do jisté míry mohou pomoci při optimalizaci webu získáváním zpětných odkazů.

Klíčové slovo (keyword)

Klíčové slovo v dnešním významu představuje výraz, který se v textu opakuje nejčastěji. Klíčová slovo jsou nezanedbatelná zejména při optimalizaci pro vyhledávače. V tomto kontextu potom klíčové slovo představuje výraz, na který vyhledávač vyjede seznam stránek ve výsledcích vyhledávání. Optimalizace stránek na klíčové slovo není vůbec jednoduché. Už samotný výběr klíčových slov představuje určité úsilí. Musí jít o slova, která uživatelé hledají.

Konverze (Conversion)

Konverze na internetu může nabývat mnoha podob. Za internetovou konverzi je považována taková situace, kdy návštěvník na našich webových stránku udělá námi požadovanou akci. Tato akce nám většinou přináší nějaký užitek. Jako konverzi si lze představit sdílení příspěvku, přihlášení k odběru newsletterů, stáhnutí demo verze, provedení nákupu, vyplnění ankety či dotazníku, sdělení názoru a další akce. O jako konverzi jde jednotlivých webovým stránkám záleží hlavně na tom, jaké mají stanovené cíle. Konverzí si lze stanovit hned několik. U konverze se lze setkat i s pojmem konverzní stránka, kdy se jedná o stránku na které uživatel stanovenou konverzi uskutečnil.

Landingpage (cílová stránka)

V češtině landing page znamená cílová stránka nebo vstupní stránka. Jedná se o stránku, na kterou přijde uživatel po kliknutí na reklamu. Může jít o bannér, PPC kampaně, placený odkaz, nebo newsletter. Nejčastěji jsou landing page nastavené na domovskou stránku nebo další podstránky webu. Nejlepší je nastavit takovou landing page, kde se nachází informace nebo produkt, který inzerujeme v naší reklamě. Hlavním úkolem landing page je vytvoření konverze. To znamená, aby se z návštěvníka stal zákazník. Úvodní strana má za úkol podat základní informace o činnosti firmy a detail výrobku obsahuje zase mnoho detailů o produktu. Nejlepší je cílit landing page na kategorie produktů.

Linkbaiting (lákání zpětných odkazů)

Linkbaiting česky znamená lákání, vábení odkazů. Jedna se techniku zvyšování viditelnosti stránek. Jde o psaní článků, na které umístíte zpětné odkazy, tak aby přilákaly nové návštěvníky webu. Podobně jako u linkbuilng. Hlavním cílem linkbaiting je budování zpětných odkazů. Pokud budete mít originální a užitečný obsah, budou uživatelé sami odkazovat na váš web a získáte tak zpětné odkazy přirozenou cestou. To je účel linkbaiting. Pro rychlejší efekt linkbaitingu je zapotřebí, aby obsah článku nebo webu byl výjimečný. Důležité je zaujmout. Obsah může být vtipný, hravý, zábavný, humorný, aktuální, užitečný, šokující a překvapující, kontroverzní.

Linkbuilding(budování sítě zpětných odkazů)

Linkbuilng, link building, budování či získávání zpětných odkazů představuje dlouhodobou činnost, jejíž cílem navázání parnerství. Budování zpětných odkazů náleží do skupiny off-page metod SEO. Základním cílem je propagace webu. Linkbuiding je nejvýznamnější technikou off-page faktorů. Off-page technika představuje optimalizaci mimo stránky.

Do metod linkbuildingu patří výměna odkazů, registrace do katalogů, publikování článků na jiných webech, vytváření podpůrných stránek a blogů, účast v diskuzních fórech a komentování článků nebo nákup odkazů.

Linkbuilder je potom člověk, který pracuje na výměně zpětných odkazů. Má mnoho kontaktů a je kreativní. Musí mít dobré komunikační schopnosti.

Linkbuilding se může dělit na placený a neplacený. Neplacený má větší účinnost. Nutné je ale vynaložit mnoho úsilí, času a obrnit se trpělivostí.

Sdílení obsahu a využívání sociálních sítí, umisťování odkazů na vhodné weby, vytváření vyváženého a atraktivního profilu, získávání kvalitních odkazů, tvorba mikrostránek, výměna PR článků to vše jsou aktivity spojené s budování zpětných odkazů na web.

Linkfarm (odkazová farma)

Linkfarma představuje jednu z podvodných technik SEO. Jedná se o stránky s obrovským množstvím vzájemně propojených odkazů. Jejich cílem je navýšení počtu zpětných odkazů. Dalším cílem je zvýšení úrovně PageRank, a tedy získat vyšší pozici ve vyhledávání. Jestli jsou takovéto linkfarmy objeveny vyhledávači jsou zrušeny a penalizovány. Příkladem linkfarmy může být databáze telefonních čísel typu Kdo volal, dále různé statistiky, katalogy, registry.

Long tail (dlouhý ocas)

The long tail neboli dlouhý chvost a používá se především v PPC reklamě a SEO. Long tail spojuje objem vyhledávání populárních slov a specifických slov s nízkou mírou popularity. Zjednodušeně lze říct, že long tail představuje často vyhledávané dlouhé fráze. Jedná se o fráze zadáváné do vyhledávačů, které jsou vyhledávané v mnohem menší míře než obecná slova. Obecně jsou i mnohem méně konkurenční a tedy v PPC reklamě levnější.

Přizpůsobení PPC kampaní na long tail je dosti podstatná. Tím totiž dosahujeme přesného zacílení na potenciální zákazníky při nižších nákladech reklamní kampaně.

Majestic SEO

Jedná se o nástroj pro SEO specialisty, který je dostupný na adrese majestic.com a nabízí profesionální nástroj, který je zaměřen na analyzování odkazového profilu. Můžete tak jednoduše zjistit, kdo na Vaši webovou stránku odkazuji, kdo na Vaši konkurenci, jak kvalitní jsou to odkazy, jaké jste v poslední době získali nebo ztratili atp.

majestic

Mapa webu (xmlsitemap)

Mapa stránek neboli mapa webu představuje přehled všech podstatných podstránek webu, které jsou seřazeny dle hierarchie. Na mapu webu se většinou odkazuje v patičce webových stránek, a to na každé jednotlivé stránce. Mapa stránek je snadno dostupná jakémukoliv návštěvníku. V anglickém jazyce se tomuto termínu říká SITE MAP.

Dalším podstatným úkolem site map je napomoci internetových vyhledávačům pomoci vyznat se ve struktuře webu. Nejčastěji je sitemap XML soubor, ale není to podmínkou. Často se vyskytuje i s příponami HTML či PHP. Mapa webu se ukládá do kořenového adresáře webu a usnadňuje vyhledávacím robotům procházet stránky, které by za jiných okolností mohly jen velmi obtížně nalézt.

Meta značky (Meta Tags)

Meta tagy neboli meta značky jsou umístěny v HTML dokumentu a to v hlavičce. Obsahuje údaje o tom, kdy byl dokument vytvořen a kým, jeho popisek apod. Běžný uživatel meta značky v prohlížeči nevidí. Pomocí metaznaček lze předávat nejrůznější informace různým typům klientů. Každý systém si vybírá jen ty informace ke zpracování, kterým rozumí a další má ve fází ignorování.

Microsite

Microsite je malý speciální web, který se také nazývá minisite nebo weblet. Microsite funguje jako hlavní doplněk webové prezentace a je to prostředek marketingu. Mikrostránky mají svou vlastní URL adresu nebo doménu. Pomocí nich se prezentují konkrétní okruh informací – úzký okruh produktů, služeb, reklamní kampaň, novinky, aktuality apod. Mikrostránky jsou ideálním nástrojem pro posílení pozice ve vyhledávačích, specifičtější segmentaci pro návštěvníky.

Mrtvý odkaz (broken link, dead link)

Pod pojmem mrtvý odkaz se nachází odkaz na nefunkční internetové stránky. Mrtvý odkaz se někdy také nazývá broken link – rozbitý odkaz nebo dead link. Vyhledávače takové linky moc v oblibě nemají, proto je lepší je na webu nemít. Můžete si dělat pravidelné čištění pomocí pluginu a tím zjistit, které domény jsou potenciálně volné.

Nadpis (Hx)

V HTML kódu jsou nadpisy značeny dle jednotlivých úrovní, a to na H1, H2, …, H6. V popisu stránky se na nadpisy nesmí zapomínat, protože jsou důležitým SEO faktorem na stránce neboli on-page. Obecně je text v nadpisu lépe hodnocen, než text obyčejný v odstavci. I přesto by samotný text na webových stránkách měl být formatovány. Tedy strukturovány na nadpisy, do dostavců.

Návštěvník (Visitor)

Prohlížeč, který vstoupil na webové stránky, nějaký čas na něm pobyl. Prošel si jednu nebo několik dalších stránek, nakoupil, přihlásil se k odběru novinek nebo provedl další akce. Po určitém čase může návštěvník na naše stránky zavítat znovu. Pokud nelze zjistit, jestli jde o nového návštěvníka nebo toho samého, dané návštěvy se načítá znovu. V případě, že dokážeme návštěvníky identifikovat, lze rozdělit návštěvy na opakované a unikátní.

Unikátní návštěvník je ten, který navštíví webovou stránku v určitém časovém intervalu poprvé. Při opakované návštěvě stránky stejným návštěvníkem se již jeho návštěva do statistik nepočítá. Součet unikátních návštěvníků za dané období kupříkladu měsíc, udává kolik osob přišlo na web, alespoň jednou.

Nofollow

Nofollow je označení, které využívají správci stránek, aby zadali příkaz vyhledávačům nesledovat odkazy na příslušné stránce nebo nesledovat konkrétní odkaz. V praxi si to lze představit tak, že robot text odkazu zaindexuje, ale již nepokračuje na stránku odkazu. Atribut nofollow se doporučuje nastavit v situaci, kdy se na webu nacházejí takové odkazy, u kterých si nejste úplně jisti jejich důvěryhodnosti. Např. Když odkazy vedou na blog s veřejnými komentáři, odkaz vede na stránku utvářenou uživateli, kde není úplná kontrola nad obsahem (diskusní fóra, návštěvní knihy a jiné).

Obsahová strategie (ContentStrategy)

Obsahová strategie umožňuje dát zákazníkům něco víc, než u normální strategie. U této strategie se má zákazníkům sdělit jakých výhod budou čerpat, když si nakoupí u nás, proč by se měl zákazník do našeho e-shop vrátit a co mu z toho plyne. Podstatný je zde originální a zajímavý obsah, který zvyšuje jeho hodnotu, a ta v konečném důsledku může být i konkurenční výhodou firmy.

Content marketing – obsahový marketing obsahuje obsahovou strategii, která je jedním z jeho pilířů. Vymyšlením dobré obsahové strategie, ještě není vyhráno. Důležité je ji zacílit na vhodné publikum, tedy cílovou skupinu podniku. Jedině tak se vám dostane kýženého úspěchu. Cílem není vytvořit nějaký obsah, ale ten, který bude zajímavý pro cílové publikum. Musím tedy zjistit, co je pro cílovou skupinu důležité, jaké komunikační fráze použít, jakými způsoby se propagovat a další faktory.

Off Page SEO

Off page SEO faktory jsou faktory, které jsou pro vyhledávače důležité i přesto že se nenacházejí daných webových stránkách. Offpage faktory jsou tedy vnější vlivy působící na danou stránku. I tak tyto faktory ovlivňují výsledky vyhledávání. Off-page faktory mají kvůli své horší viditelnosti dokonce větší váhu než on-page faktory.

Mezi podstatné off-page faktory patří zpětné odkazy, hlavně ty relevantní a kvalitní. Pro jejich hodnocení není důležité jen množství, ale i kvalita. Význam má i okolní text odkazu. Do off-page faktorů patří i blogy, sociální sítě, záložky, RSS a další.

On Page SEO

On-page faktory patři pod oblast optimalizace pro vyhledávače. Řadí se zde faktory spojené s kódem a obsahem stránky a jejich umístěním v rámci celého webu, na rozdíl od faktorů off-page.  Vyhledávače příznivě hodnotí takové stránky, které mají vyladěné tyto faktory. Prvky umístěné v této skupině mohou majitelé webu sami upravovat.

Do on-page faktorů náleží sémantika stránky, tedy správné používání HTML značek k relevantnímu obsahu. Kvalita kódu – jeho struktura, validita, pouze platné odkazy na stránce, celková přístupnost webu a mnoho dalších faktorů hodnotí vyhledávač z hlediska on-page faktrů.

Hodnocena i je kvalita textů, tedy zejména přítomnost klíčových slov a jejich rozmístění v hlavním nadpisu, titulku, a jejich hustota. Až tak není důležitý jejich počet, nýbrž poměr k ostatním slovům.

Page rank

Page rank je číslo, hodnocení, které Google přiřadí každé stránce na základě její kvality. Jedná se o důležitost nebo věrohodnost stránky. Page rank můžete také najít pod zkratkou PR. Page rankem je ohodnocena každá jednotlivá stránka webu. Hodnoty se pohybují od nuly do deseti. Přesnou hodnotu ukazatele nelze přímo zjistit, najít můžeme jen jeho přibližnou velikost prostřednictvím Google toolbar page rank.

Pay Per Click (PPC)

PPC je zkratka anglických slov Pay per click, což česky znamená platba za proklik. PPC je výhodná pro inzerenta, protože neplatí za pouhé umístění reklamy, který by nikoho nemusela zajímat a ani za počty zobrazení. Platí jen za uživatelé, kteří navštívili jeho stránky. Inzerent má tak naprostou kontrolu nad svými výdaji za tuto reklamu. PPC je základní prvek SEM.

Celosvětově nejznámější PPC systém je Google AdWords. V zahraničí lze PPC reklamu provádět i na Yahoo, LinkedIn či na Facebooku.

Penalizace

Penalizace webu je trest za porušení pravidel vyhledávačů. Web může být penalizován třeba za praktikování black hat seo technik či při uskutečňování jiných technik pro podvádění a manipulaci. Následky penalizace je posunutí ve výsledcích vyhledávání do zadních pozic nebo úplné odstranění z výsledků vyhledávání. To se pak nazývá blacklisting.

Penalizací nemusí být postihnutý celý web. Obvykle bývá zasažena pouze určitá skupina slov či nějaká stránka. Jak zjistíte, že je váš web penalizován? Můžete zpozorovat snížení návštěvnosti či propad Page ranku. Google vás na penalizaci upozorní prostřednictvím e-mailu.

Popularitu stránek

Popularita webových stránek se dělí na dvě skupiny. Popularita důležitá z hlediska uživatelů a popularita pro vyhledávače. Pro uživatelé je populární takový web, který má okolo sebe umikátní komunitu. To návštěvníkům přináší nové zajímavosti, informace, které nikde jinde nenajdou. Z pohledu robotu se jedná o populární web, který má vybudované přirozené zpětné odkazy. Čím větší množství uživatelů, ostatních webových stránek odkazuje na daný web, tím má web větší popularitu u vyhledávačů.

Pozitivní stereotypy

Pozitivní stereotypy náleží do oblasti použitelnosti webu a user experience – uživatelský prožitek. Jde o schopnost uživatele pracovat s něčím, na základě předchozích zkušeností a znalostí. Návštěvník používá věci dle svého zvyku.

Pozitivní stereotypů si lze povšimnout v každodenním životě. Jedná se o situace a věci, které používáme naprosto automaticky, nepřemýšlíme nad nimi. Kupříkladu se jedná o vnímání některých druhů značek či symbolů, umístění klávesy na klávesnici. Na všechno toto jsme zvyklí a jestli by došlo k nějaké změně, budou tyto pozitivní stereotypy narušeny a vyvede nás to z rovnováhy.

Když se navrhuje web a dojde ke změně nějakého klasického atributu, který uživatel nečeká, že bude umístěn jinde, nebude rád za změnu a může váš web opustit a již se na něj nevrátit. Proto se musí pozitivní stereotypy respektovat a web navrhovat dle jejich zachování.

Použitelnost webu (web usability)

Soubor pravidel vylepšující spolupráci mezi návštěvníkem a webovou stránkou se nazývá použitelnost webu. Použitelný web zaručuje dobrou orientaci, přehlednost, srozumitelnost, a vyhledání vhodných informací.

Špatná použitelnost se pozná tehdy, např. Když jsou jsou některá slova v textu podtržená a nejedná se o odkazy a pak skutečný odkaz nelze nalézt a uživatel musí přemýšlet. Dále pomalé načítání stránky, neexistence tiskové verze a mnoho dalších faktorů má vliv na použitelnost webu.

PPC (Pay Per Click)

PPC (Pay Per Click), jinými slovy platba za proklik je velmi dobře měřitelná a cílená reklama. Alfa a omega Pay Per Clicku tkví v tom, že inzerent za tento druh reklamy zaplatí až ve chvíli, kdy nabila účinnost. Což znamená, že inzerent platí až poté, kdy na reklamu někdo klikne. Výhoda oproti jinému druhu zviditelnění je ta, že má klient naprostou kontrolu nad svými výdaji, tedy že zaplatí tolik prokliků, kolik jich bylo ve skutečnosti provedeno. PPC je jedním ze základních prvků SEM.

Prohlížeč (browser)

Počítačový program určený k procházení webových stránek se nazývá webový prohlížeč. Prohlížeč zprostředkovává komunikaci s HTTP servererm a zpracování obdrženého kódu, jako je HTML, XHTML. Tento kód zformátuje a zobrazí příslušnou webovou stránku.

Proklik (ClickThrough)

Pod pojmem proklik se nachází kliknutí na odkaz, který uživatele nasměruje na cílovou stránku. Po kliknutí na odkaz se uživatel nemusí vždycky dostat na cílovou stránku. Stránka nemusí být v provozu, dochází k dlouhému načítání a uživatel si rozmyslí pokračovaní na stránku ještě před jejím načtením. Kliknutí neznamená proklik.

Proklik je důležitý zejména u internetových kampaní. Podstatným ukazatel je míra prokliku tzv. CTR, kdy se jedná o poměr počtu reklam ke zobrazení dané reklamy.

Remarketing

Remarketing (retargeting) je metoda zacílení PPC reklamy na konkrétní uživatele, kteří již v předchozím časovém období inzerovaný web navštívili. Hlavním účelem je se připomenout.

Stačí si na své stránky přidat speciální kód a následně jsou uživatelé zaregistrování do reklamního systému na základě cookies. Dle cookies se jim poté zobrazují reklamy na dalších webech zapojených v obsahové síti.

Je známo, že remarketing má mnohonásobně vyšší účinnost než běžná PPC propagace. Účinnost se poté ještě zvyšuje na základě co nejlepšího a nejpřesnějšího cílení.

Remarketing je v dnešní době velmi oblíbený a umí jej Sklik i Google.

Dynamický remarketing dokonce dokáže rozpoznat, jaký přesně produkt si návštěvník prohlížel. Na základě těchto údajů se návštěvníkovi bude zobrazovat reklama na produkty, které si předtím prohlížel.

Responsivní design (Reponsive Design)

Responzivní web design, pomocí způsobu stylování HTML dokumentu, zaručí že zobrazení webových stránek pro jednotlivé druhy různých zařízení, jako jsou mobily, netbooky, tablety, notebooky, bude optimalizováno.

Cílem responzivního designu je dělat stránky poskytující uživateli příjemnější pocit prohlížení. Hlavními znaky jsou jednoduchá čitelnost, navigace, co nejmenší nutnost rolování a posouvání při změně velikosti okna prohlížeče.

robots.txt

Textový dokument sloužící pro zakázání přístupu robotům. Tento textový soubor umožňuje správci webových stránek povolit nebo zakázat přístup některých Botů. Soubor se vkládá do kořenového adresáře příslušného webu. Dává tedy informaci robotům, zda stránky indexovat či nikoliv.

RTB (Real-timebidding)

RTB je prodej bannerové reklamy neboli display reklamy v aukci probíhající v reálném čase. Hlavním důvodem atraktivity RTB je jeho efektivita. Pomocí RTB mohou inzerenti nakupovat vhodný mediální prostor se skvělým cílením. Vydavatelům získává nové inzerenty a dosáhnout zajímavých cen.

S-rank (Seznam rank)

S-rank je číslo hodnoce, které webový prohlížeč Seznam přiřadí každé stránce na základě její kvality. Jde o věrohodnost a důležitost stánky. S-rankem je ohodnocena každá jednotlivá stránkawebu. S-rankem může být stránka ohodnocena od 0 do 100. Na velikost S-ranku mají vliv on-page, ale i off-page faktory. Hodnota tohoto ukazatele se zvyšuje s počtem kvalitních odkazů směřující na web. Zvyšování S-ranku je pozvolné. Nelze docílit vysokých hodnota v krátkém období.

SEM (Search Engine Marketing)

Search Engine Marketing neboli SEM je způsob internetového marketingu navyšující viditelnost stránek ve výsledcích vyhledávání prostřednictvím optimalizace stránek a podpory marketingu. SEM působí, jak v placených – PPC, bannery, inzerce, tak v neplacených výsledcích vyhledávání – organické SEO. SEM využívá SEO-Search engine optimization.

SEO (SearchEngineOptimization)

Search Engine Optimization – SEO je optimalizace pro vyhledávače. Tvorba a úprava webu za účelem atraktivity pro internetové vyhledávače. Účelem SEO je dosáhnout vy výsledcích vyhledávání lepší pocizici, tím získáme i větší příliv návštěvníků a tedy i zákazníků.

SERP (SearchEngineResultsPage)

SERP je zkratka pro Search engine results page, představuje stránku zobrazenou internetovými vyhledávači Seznamem nebo Googlem jako odpověď na zadaný dotaz daným uživatelem. Na stránce SERP se nachází několik druhů výsledků. Mezi podstatné řadíme přirozené výsledky vyhledávání, výsledky, které byly vyhledávačem objeveny na zadaný dotaz uživatele. Na SERP se pak také nacházejí placené výsledky vyhledávání neboli reklamy. Reklama se zpravidla zobrazuje nad přirozenými výsledky vyhledávání nebo na pravé straně SERP

Sklik

Sklik je reklamní systém, kde inzerent platí za proklik na inzerát. Inzeráty se vytvářejí na základě klíčových slov. Inzeráty se následně nacházejí na všech stránkách výsledků vyhledávání Seznam.cz. Sklik své reklamy přesně cílí a zaměřuje na uživatelé dle toho, co v danou chvíli hledají.

sklik

Skrytý text (Hidden Text)

Skrytý text neboli anglicky Hidden Text je jednou z praktit Black Hat Seo. Skrytý text je textový obsah internetového stránky, jež je umístěn v HTML kódu přislušného webu, nicméně běžný návštěvník jej nemá možnost vidět.

Jaké jsou způsoby skrývání textů? Text může mít nulovou velikost, text má stejnou barvu jako pozadí webových stránek, černé písmo na černém pozadí, text je ukryt pomocí CSS nebo je text schovaný za obrázkem.

SMO (Social media optimization)

Social media optimization – česky optimalizace pro sociální sítě představuje techniky a metody, pomocí který se vytváří oblíbenost obsahu a poté i celého webu pomocí sociální médií. Lze to shrnout jako zviditelňování obsahu webu na sociálních sítích s cílem zvýšit návštěvnost mateřské internetové stránky. Patří zde blogy, diskusní fóra, video blogy, wikis, sociální hry, sdílení, mikroblogy, záložkovací systém, sdílení,aplikace, soutěže, virální marketing a další.

Tapetování první strany vyhledávání

Tapetování první strany vyhledávání je technika používaná v SEM mající za úkol podpořit povědomí o značce ve vyhledávačích. Jde o metodu nepřímého ovlivnění výsledku vyhledávání při zadání názvu firmy (stránek, projektu, produktu). Cílem “tapetování” je, aby první strana obsahovala stránky a informace poskytující značce dostatečné a kvalitní promo.

Titulek (značka TITLE)

Značka HTML kódu v hlavičce stránky, který vyhledávače ve výsledku vyhledávání zobrazují jako název stránky. Titulek, takzvaně “TUTKE” by měl vyzývat samotného návštěvníka k návštěvě vyhledaných klíčových slov, která se mu zobrazila ve vyhledavači. Efektivní a správné titulky na stránkách jsou základem kvalitního on-page SEO.

URL / URI (adresa)

URL zkratka pro UniformResourceLocator je velice zjednodušeně řečeno “cesta”, spojení symbolů s formulovaným složením, které slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací, např. dokument, či služba na internetu. Například URL je http://www.effectix.com/cz/url-adresa

UX = User Experience = uživatelský prožitek

Velmi úzce souvisí UX s pojmem Usability (použitelnost), jelikož pokud není web nebo nějaká věc použitelná, nemůže splňovat podmínky dobrého UX. Pozor taky na zaměňování s pojmem UI. UI je zkratka pro user interface nebo také uživatelské rozhraní, které je na UX také navázáno.

UX je to, co uživatel prožívá při používání Vašeho webu, služby nebo výrobku. Každý uživatel se rád vrací k věcem, které se mu líbí a má z nich dobrý pocit. Jelikož jsme na webu o internetovém marketingu, bude našim hlavním cílem, aby měl uživatel dobrý pocit z našeho webu, portálu nebo internetového obchodu. Dobrý pocit nebo také prožitek, který uživatel při práci získá se velmi silně podepisuje na dalším smýšlení o našem projektu. Dá se říct, že weby, které jsou pro uživatele příjemné jsou preferované a uživatel se k ním rád vrací a nebojí se je více používat. Oproti tomu weby, u kterých uživatel naráží na problémy a musí tápat a vyvíjet větší aktivitu uživatele odrazují. UX není přesně měřitelný pojem a oproti jiným disciplínám jej nejde tak lehce změřit.

Je důležité také vědět, že UX není jen design aplikace. Tuto část řeší obor User experience design (UXD). UXD má za úkol navrhnout design, který pomáhá k dosažení dobrého uživatelského prožitku (UX).

S čím se vlastně v user experience pracuje? Nejvíce se pracuje s lidmi. Člověk nebo uživatel je to, na co se při práci s UX soustředíme nejvíce a vše je podřízeno právě uživateli, který si musí zamilovat navrhovaný web, věc či službu. Z pravidle jde o rozsáhlý soupis úkonů, které směřují k tomu, aby uživatel udělal to, co od něj chceme a udělal to s pocitem spokojenosti. Určitá část UX pracuje také s lidskou psychikou, která ovlivňuje vnímání určitých věcí.

Dobré UX se tak prokazuje nejen při práci s danou věcí, ale již při smýšlení o ní, čtení nebo prohlížení. Je to prostě ten pocit, kdy člověk stojí s otevřenými ústy a nechá se naprosto ochromit. Pokud v dnešní době mluvíme o propracovaném UX, je dobré se podívat například na firmu Apple.

Firma Apple totiž dokázala využít potenciálu UX. Výrobky nebo služby jsou navrženy s takovou precizností a ohledem na uživatele, že ať člověk chce nebo ne, musí přijmou fakt, že něco lepšího není a nikdy nebude. Pokud se tak podíváme na nejsilnější místa UX u firmy Apple jde o tyto zásadní prvky: design výrobku, interiér prodejen, balení výrobku, intuitivní a jednotné ovládání všech zařízení, jednoduchá práce s aplikacemi a taky cena. Ta vzbuzuje další uživatelský prožitek a to exkluzivitu.

U webových projektů je UX o dost jednoduší než u věcí, ale i tak jde o důležitý prvek, který z pravidla rozhoduje o tom, zda web uspěje, nebo o něm za týden nikdo nebude vědět.

Pokud mluvíme o UX, často se setkáváme s dalšími výrazy jako User-centered design, User Interface Design, Interaction design (IxD), wireframe, prototypování webu, použitelnost, návrhové vzory, pozitivní stereotypy, copywriting a mnoha dalšími.

Virální Marketing

Virální marketing je marketingový jev a postup, používající na internetu komunitní sítě pro posílení značky neboli ‚branding‘, skrze sebe reprodukující virální proces, podobný chorobnému nebo počítačovému virusu. Virální marketing se může skládat z word of mouth nebo buzz; tyto techniky se využívají k šíření konkrétní informace. Více o virálním marketingu se dočtete v SEO Blogu. Virální marketing slouží jako velmi efektivní propagační nástroj.

Vnitřní odkaz (internal link)

Vnitřní odkaz naopak od zpětného odkazu slouží k odkazování uvnitř webové stránky, např. na úvodní stránku (homepage). Pokud jsou správně nastaveny vnitřní odkazy, stránka získává plusové body.

Vyhledávač

Vyhledávač pomáhá najít na internetu webové stránky, pomocí zadání relevantních klíčových slov do rozhraní vyhledavače. Na základě zadaného klíčového slova, které nejvíce charakterizuje hledanou informaci obratem vyhledávač vypisuje seznam odkazů na stránky, které hledané informace obsahují. Účelem vyhledávačů je přinést uživateli při odpovědi na dotaz co nejvíce relevantní informace.

Vyhledávací robot (searchengine, crawkel, spider, vyhledávací stroj)

Vyhledávací robot je software, který vyhledávač používá k prozkoumání a procházení jednotlivých stránek a zasílání informací o stránkách zpět vyhledávačům. Ti je pak zahrnou do svého indexu (viz. indexace stránek) Vyhledávací roboti bývají někdy nazývání spider (pavouk) nebo crawler (lezoun).

Výstrižek (snippet)

Snippet nebo výstřižek je vyhledávačem automaticky generovaný úryvek z vašich stránek, který se ve výsledcích vyhledávání (SERP) zobrazuje jako popisek stránky. Na Googlu lze Snippet a jeho znění lze ovlivnit vhodně vyplněným meta tagemdescription. Není-li vyplněn meta popisek stránky DESRIPTION, vyhledávač vytvoří snippet z textového obsahu stránky. Poutavým textem ve Snippetu lze částečně zvýšit proklik na stránku a zvětšit tak její návštěvnost.

WHOIS

Whois je protokol využívaný ke zjištění vlastníka doménového jména nebo IP adresy. Whois funguje na TPC portu 43. Podle Whois lze také zjistit, zda je konkrétní doména již zaregistrovaná, anebo je volná k pronájmu. Veškeré WHOIS informace si můžete zjistit na serveru Whois.com. Pro české domény se používá portál nic.cz

XML Sitemap

Oproti klasické mapě stránek je XML sitemap určena především pro vyhledávače, která jim dovoluje rychleji nalézt data a být tak výkonnější. XML sitemap nabízí URL informace o jednotlivých stránkách, frekvenci aktualizace a datu posledních úprav dané stránky. Všechny hlavní vyhledávače adoptovaly tento XML protokol a vytváření XML map se stalo důležitou částí v SEO. Často se zapomíná Sitemap vygenerovat nebo aktualizovat.

Zpětné odkazy

Zpětné odkazy jsou odkazy, které směřují na konkrétní internetovou stránku. Jsou to takzvané příchozí odkazy vedoucí z externích zdrojů. Zpětné odkazy jsou velmi důležité pro popularitu stránek a příchod návštěvníků. Jeden zpětný odkaz funguje jako hlas, který předává stránce tok popularity, a čím více hlasů, tím lepší reputaci získává u internetových vyhledávačů.

Při linkbuildingu neboli budování zpětných odkazů nezáleží pouze na kvantitě, ale především na kvalitě a přirozenosti vzniku odkazů. Počet zpětných odkazu lze zjistit například pomocí SEO rozšíření pro Firefox od SEO Profesionál Ahrefs nebo přes majestic.com

Aktualizace dne 12.8.2019

Autor: Tomáš Stýskala