Strategie SEO

17/08/2022

seo strategie

Co znamená strategie SEO? Jako SEO specialista navrhuji koncepci strategie v SEO a obsahuje několik bodů, něco jako směr a postup. Vše na základě vstupních dat. Poznámka, SEO představuje optimalizace webových stránek pro vyhledávače. Cílem SEO je tedy zviditelnit stránky v přirozeném vyhledávání na konkrétní dotazy, které jsou relevantní k obsahu webu a často jsou byznysově nejdůležitější.

Krok č.1 ve strategii SEO

Poznat dokonale webovou stránku a byznys model. Cílem SEO obvykle není jen tak nějaká návštěvnost, ale potřebujete zviditelnit webovou stránku na velmi strategické klíčová slova, které budou mít pozitivní vliv na byznys prezentované firmy nebo eshopu. Základem je tedy důkladná SEO analýza, která ukáže strategické klíčová slova pro konkrétní cílové stránky.

Krok č.2 ve strategii SEO

Kontrola technického stavu webu. Co to znamená? V praxi se jedná často o analýzu rychlosti načítání webu na mobilech. Proč? Nikdo nechce čekat, až se mu zobrazí stránka. Ta hranice, kdy potenciální návštěvník čeká, je do 3 sekund. Někdy jsou to 2 sekundy, pokud se jedná o eshop, kde potřebuje návštěvník proklikávat řadu kategorií, listů produktů a filtrů. Na první zobrazení stránky si občas uživatel chvíli počká, ale pokud se to opakuje po každém prokliku. Tak odchází pryč. Vyhledávače to ví a proto mezi hodnotící metriky patří tzv. CORE WEB VITALS. Doporučuji používat validátor od Googlu na adrese: https://pagespeed.web.dev/

Další kontrolu technický prvků webů nebudu rozebírat detailněji, ale je třeba obecně zkontrolovat vše, od meta tagů, souborů robots.txt, sitemap, struktury URL, chybové hlášky až po kontrolu indexace a průchodnosti.

Krok č.3 ve strategii SEO

Tvorba zadání na rozšíření obsahu webové stránky a to jak pro stávající cílové stránky, tak případně nové „landing page“. V praxi se jedná nejčastěji o popisky kategorií na eshopu a u služeb je to velmi důležité rozšíření vysvětlení nabídky konkrétní služby. U eshopů se přiznám, že popisky kategorií mají největší přínos právě pro výsledky v SEO, nikoliv návštěvníky, protože návštěvníka zajímá hlavně popis produktu, nikoliv kategorie. U služeb je to důležitý prvek pro oba tábory, tedy ten Google/Seznam, ale i návštěvníka.

Krok č.4 ve strategii SEO

Linkbuilding neboli budování zpětných odkazů. Každá služba i eshop může mít strategii na získávání zpětných odkazů jiné. Například v oblasti bydlení je získávání odkazů jiné než ve financích. Cílem je získat takový odkaz, který je „kvalitní“ a bude mít pozitivní přínos v SEO. Není to jen číslo. Proto rád používám nástroj Ahrefs.com, který mi napoví, jaký asi může mít přínos, získání odkazu na konkrétní webové stránce. Není to jen DR neboli Domain rating (u jiného nástroje je to DA neboli Domain Authority atd.), ale celá řada hodnot jako například Organic Traffic a Organic Keywords.

Obecně pro linkbuilding si vytvářím vlastní strategii a to na základě rozpočtu, analýzy konkurence a sledovaného cíle pro konkrétní webovou stránku.

Krok č.5 ve strategii SEO

Jedná se o kontinuální práci. Je potřeba pokračovat v linkbuildingu a občas i strategickém rozšiřování obsahu. V kontinuálním SEO se řeší řada tzv. operativy, protože firmy rozšiřují služby, doplňují produkty, přechází na nový design webové stránky nebo pod jiné administrační prostředí. Vznikají tak nové otázky v technickém a obsahovém SEO, které je třeba řešit.

Krok č.6 ve strategii SEO

Analytické vyhodnocování a ze strany SEO specialisty přichází řada doporučení na zlepšení účinnosti webové stránky a konzultací s klientem.

Slovo závěrem

Jak jsem na tyto kroky přišel? Optimalizuji webové stránky již přes 12 let a základní principy se nemění. Strategie je tedy obecně ve své struktuře stejná, jen náplň se v průběhu mění. Za dobu posledních 12 let proběhly desítky důležitých změn algoritmů od Google a Seznamu, ale strategické postupy se v SEO zásadně nezměnili. Obecně jsem tedy SEO strategii popsal hodně z leteckého pohledu.

Například v rámci linkbuildingu se v minulosti registrovalo do stovek katalogů, vyměňovaly odkazy a dělaly zápisy do patiček. Nyní je to více o napsání zajímavého článku, kde je umístěn odkaz a výběru kvalitního magazínu na jeho publikaci.

Chcete vědět více o SEO strategii?

Každý projekt, tedy každá webová stránka je unikátní a má jiné nedostatky. V SEO strategii je třeba namíchat jednotlivé prvky tak, aby to bylo maximálně efektivní. Tedy za využití minimálních nákladů dosáhnout maximálního efektu.

Napište mi na info@seokonzult.cz nebo zavolejte na 774 390 488.

 

Autor článku:
Tomáš Stýskala
SEO specialista