Jak napsat PR článek

13/07/2017

Jak napsat PR článek

„Napište PR článek,“ zadá vám marketing velké firmy. Jak na to? Napsat kvalitní PR článek není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. PR článek se pohybuje na hraně mezi reklamním sdělením a publicistikou. Obě formy v něm musí být vyvážené a přirozené.

Roli hraje obsah i cílová skupina

Výsledkem dobrého PR článku by měla být koupě či objednávka propagovaného výrobku či služby. Autor apeluje na čtenáře, aby si něco objednal, koupil. Ještě předtím, než začne psát, by si měl uvědomit, zda článek slouží k propagaci nového produktu, celkové podpoře značky a povědomí o ní, zvýšení prodeje výrobků dané značky… Pokaždé totiž bude obsahem něco jiného.

Propagace nového produktu má za úkol nový výrobek nebo službu představit a vylíčit v co nejpříznivějším světle. Podpora značky se soustředí na její hlavní přednosti (tradice, dodržování kvality, ekologické chování, společenská odpovědnost). Důležité je vystihnout nejsilnější konkurenční výhody značky či výrobku a s nimi pracovat.

Podstatná je i cílová skupina. Jinak budete výrobek prezentovat teenagerovi a jinak mamince na mateřské. Roli hraje i to, kde bude článek publikován, protože by měl dokonale zapadnout do celkové koncepce webu nebo tiskoviny.

Musíte vzbudit u čtenářů zájem

Nadpisem článek musí upoutat, následná anotace či perex vzbudit zájem. Pokud se tak nestane, čtenář se článkem nebude dál zabývat. V dalším textu je třeba vzbudit čtenářům zájem. Téma ho zajímá a rád by se dozvěděl víc. Následuje touha po produktu. Čtenář už se drápkem chytil a úkolem je přesvědčit ho, že přesně tento produkt potřebuje.

Závěr by měl patřit výzvě k akci, tedy koupi či objednávce. Dobré, je když se v tuto chvíli čtenář může přiřadit do skupiny určitých lidí. Například: Muži, kteří výborně řídí auto, kupují motorový olej u nás. Čtenáři zalichotí, že ho autor považuje za výborného řidiče a bude více nakloněn koupi.

A délka článku? Většinou se pohybuje od jedné do tří normostran (tedy 1800-5400 znaků), ale někdy je vhodné psát stručně a některé téma si zaslouží rozepsat do hloubky. Nezapomeňte však psát v krátkých odstavcích, používat odrážky, číslovky, doplnit o obrázky a hlavně nepsat hrubky!