10 kroků k rozumnému textu na webové stránky

15/11/2011

Rozumný text na webové stránky

  1. vytvořte si osnovu – může kopírovat strukturu stránek
  1. rozdělte texty do jasných a ucelených částí
  2. delší texty rozdělujte do několika odstavců
  1. první věta v na stránce by měla být shrnutím toho, o čem odstavec je a další věty by jej měly rozvinout
  2. navazující věty pište jako souvětí
  3. ve větě by neměl chybět podmět (nositel děje, ke kterému je třeba dodat přídavné jméno) a přísudek (činnost kterou podmět má, ke které se přidává příslovce)
  4. pro zpřehlednění článku používejte odrážky a seznamy (číslovaný)
  5. doplňujte v textu odkazy na související články a zdroje na internetu
  6. neopakujte stejná slova příliš často
  7. používejte správnou gramatiku

 

Kolik klíčových slov na stránku?

Ideální je 3 – 7 %, kdy důležitý je také součet všech % daných klíčových slov, např. U slova dovolena na stránce zajezdy.cz je to celkem 21x, tedy 2%, ale dalších 6 různých velmi konkurenčních slov a frází dává dohromady 12% všech slov na stránce. Někdy stačí i jedno klíčové slovo, aby bylo ve výsledcích na první pozici, kdy svou roli hrají zpětné odkazy, jejich kvalita a stáří domény.

 

Mnoho klíčových slov může stránce více uškodit, je třeba najít správnou rovnováhu, kdy nikdo nezná přesný algoritmus vyhledávače a jeho optimální % zastoupení.

 

O kom stránka vlastně je?

Udělejte si rozbor stránky a všímejte si slov jako „my, naše, jsme“ ve srovnání se slovy „vy, vaše, jste“. Tedy buď z pohledu firmy, nebo návštěvníků. Jsou to stránky, které potřebují publikum „my,naše…“ nebo které publikum žádá „vy, vaše…“ ?

Ujistěte se, že stránky pojednávají o potřebách zákazníků a nabízí jim způsob, jak tyto potřeby uspokojit.

 

Dejte zákazníkům možnost odezvy, k tomu slouží formulář s poptávkou ke každé stránce nebo odkaz na tento formulář či kontaktní osobu (Zaujala Vás naše nabídka? Zašlete nám poptávku)

 

Každý příběh musí mít svůj konec

Fremní stránka by měla obsahovat buď odkaz, nebo možnost reagovat podněty, které vyvolávají v zákazníkovi akci – předběžná poptávka, registrace, koupě zboží atd. Není nutné, aby objednávkový formulář byl na každé stránce, ale aby alespoň na jedno nebo dvě kliknutí byl dostupný z dané stránky.

 

Přidaná hodnota stránek

Nabídněte zákazníkovi něco navíc, různé případové studie, grafické náhledy, srovnávání výrobců, aplikace pro zjednodušení práce apod.