Optimalizace webových stránek

  1. Optimalizuji webové stránky pro vyhledávače u naších klientů již od roku 2009 a mám zkušenosti s internetovým marketingem se zaměřením na Českou republiku.
  2. Optimalizace webových stránek jsou samozřejmostí každého úspěšného webu, který je v moderní době vyhledávání na internetu strategický pro podnikání.
  3. Navrhuji optimální strategické řešení internetového marketingu podle finančních prostředků a plánů na několik měsíců dopředu.
  4. Dokážeme optimalizovat i finanční náklady na internetovou reklamu. Navrhnu optimální strategii internetového marketingu, která ušetří finance na méně potřebných projektech.
  5. Zaměřuji se na komplexní služby v oblasti internetového marketingu a SEO. Ideální řešení optimalizace webových stránek jsou komplexní SEO služby, které zahrnutí všechny potřebné optimalizační techniky k dosažení stanovených cílů.
  6. Výhodou optimalizace webových stránek je cílené zaměření na zlepšování pozic klíčových slov ve vyhledávání. Klíčovými prvky je tedy copywriting a linkbuilding.

Co optimalizace webových stránek představuje?

seo optimalizace

Jedná se o proces, který začíná analýzou webové stránky. Jedná se o analýzu klíčových slov, následně kontrolu obsahové části, meta tagů a technické části. Podle této analýze se navrhne postup, jak zlepšit tyto on-page faktory, aby obsah webové stránky měl dobré potenciál na optimalizaci.

Dále se jedná o analýzu off-page faktorů, tedy odkazového profilu. Podívám jaké stránka má zpětné odkazy, jaká je jejich kvalita a srovnám si to s konkurencí. Podle zjištěných informací navrhnu strategii na budování zpětných odkazů, jaký je třeba měsíční rozpočet a celou strategii budu konzultovat s klientem, aby měl plný přehled nad tím, co se plánuje, jaké jsou možnosti, čeho můžeme dosáhnout a za jaké náklady.

Pro optimalizaci webové stránky je důležitá informovanost, která je pro spolupráci SEO specialisty s klientem důležitá. Každému klientovi doporučuji jednou měsíčně konzultaci a to telefonickou nebo třeba u kafíčka, aby se předaly všechny informace o plánovaném postupu, dosažených výsledcích a souvislostech, které jsou důležité pro propagaci u jiných marketingových kanálů jako třeba PPC reklamní kampaně.