Jak získat zpětné odkazy?

K získání zpětných odkazů existuje několik způsobů. Některé jsou více efektivní, jiné méně, ale zato jejich získání je snadnější. Rozebereme způsoby, zhodnotíme jejich výhody a nevýhody. Zároveň pamatujte na pravidla anchor textu, podle kterých se sestavují odkazy na naše stránky.

Registrace do katalogů- jedná se pravděpodobně o nejjednodušší způsob získání zpětného odkazu. Do většiny katalogů lze stránky registrovat zdarma, případně za výměnu zpětného odkazu (někdy za tuto výměnu získáte nějaké zvýraznění) nebo drobného poplatku za registraci.

Co je při registraci důležité

Při registraci do katalogu je důležité umístit do titulku nejdůležitější klíčová slova, pokud to ovšem katalog umožňuje. Dále zachytit nejdůležitější informace a logicky umístit i vhodná klíčová slova v tzv. krátkém popisu. Poté zalistovat i odkazy na další podstránky nebo rubriky s tematickým popisem a titulkem, pokud to tedy katalog umožňuje.

Nezapomeňte uchovat si odkaz a login s heslem pro budoucí editaci. Registrované popisy a titulky obměňujte, vyhledávače mají rádi pestrost.